Wij streven er naar om een gezellig en leuk evenement te organiseren voor alle betrokkenen.  Wij willen u dan ook vragen de volgende spelregels door te nemen en ze tijdens de wedstrijden op een sportieve manier in acht te nemen. Bij het beachvolleybal gaat een set tot de 21 punten. Wel geldt de regel dat je minimaal 2 punten verschil moet hebben, wil je de set gewonnen hebben. Naast de standaard spelregels binnen het volleybal gelden tijdens dit evenement de volgende spelregels:
  1. Veldwissel: na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.
  2. Time-outs: time-outs zijn niet toegestaan.
  3. Servicepass: de service mag alleen door middel van hard contact worden opgevangen, zoals bij een reguliere servicepass. Het bovenhands opvangen met een harde techniek is ook correct.
  4. Set-up: Tijdens dit beachtoernooi mag de bal wel roteren, maar daarnaast mag ook dragend bovenhands worden gespeeld.
  5. Aanval: de aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands, etc.). Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de ‘push- of duwtechniek’, waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal.
  6. Verdediging: alleen een hard geslagen bal mag ‘vies’ (langer of meervoudig contact) worden verdedigd. Een boogbal en een bal via netrand of blok mag niet als hard geslagen worden beoordeeld.
  7. Blok: een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal twee maal worden gespeeld, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.
  8. Sportiviteit: het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uit ballen, touche's, netfouten, e.d. als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen.